Škôlka & Year 1

EISB Early Years Program je otvorený pre deti vo veku 3 – 6 rokov.

Náš predškolský program (Early Years Program)

Poskytuje množstvo príležitostí,

aby deti mohli skúmať v bezpečnom a pozitívnom prostredí. Učitelia pozorujú a počúvajú deti, aby zabezpečili schopnosť reagovať na vznikajúce záujmy a nápady. Učitelia potom poskytujú materiály na podporu ďalšieho skúmania týchto záujmov a myšlienok, ako aj na pomoc pri premýšľaní o nových otázkach a skúmaniach. Dúfame, že prostredníctvom tohto prístupu môžeme umožniť deťom, aby prevzali zodpovednosť za svoje vzdelanie.

Náš cieľ

Cieľom nášho konceptu je už v rannom veku poskytnúť deťom inšpiratívny a zároveň bezpečný priestor, kde sa budú rozvíjať po všetkých stránkach. Intelektuálne, sociálne a kreatívne, formou hier a zábavných činností. Ponúkame učebné prostredie založené na hre.

Naša vízia

Našou víziou je predstaviť našim najmladším študentom rôzne rozvojové zručnosti, ktoré im vydržia po celý život. Malé deti pripravujeme na štúdium v medzinárodných školách od raného štádia ich vývoja.

Náš Early Years program

prebieha ako jedna viac veková trieda (vo veku 3 – 6 rokov). Deti sú pri ranných lekciách zoskupené podľa veku. Trieda predškolského veku zahŕňa deti vo veku 3 a 4 roky a trieda 1. ročníka zahŕňa deti vo veku 5 a 6 rokov.

Veríme, že viac veková trieda pomáha našim deťom budovať pevnejšie vzťahy a rozvíjať lepšie vodcovské schopnosti. Naša trieda umožňuje starším deťom precvičiť si vodcovské schopnosti mentorovaním mladších detí.

Staršie deti majú tiež veľkú radosť z toho, že učia mladšie deti nové zručnosti. Mladšie deti prirodzene vzhliadaju k starším deťom a napodobňujú ich, čo predstavuje príležitosti pre mladšie deti naučiť sa nové zručnosti a zlepšiť kognitívny, jazykový a motorický vývoj.

Naše základné princípy

Middle Years Programme

Deti sú schopné budovať si vlastné učenie

Od narodenia sú deti aktívnymi účastníkmi budovania vlastného chápania sveta. Deti stavajú na svojich vedomostiach experimentovaním, pozorovaním a účasťou s inými ľuďmi.

Middle Years Programme

Deti sú spolupracovníkmi vo svojich komunitách

Učenie je založené na vzájomných vzťahoch. Deti pracujú najlepšie, keď spolupracujú v malých skupinách, na rozdiel od samostatnej práce.

IB diploma Programme

Deti sú prirodzenými komunikátormi

Deti sú prirodzenými komunikátormi Mali by byť povzbudzovaní k tomu, aby komunikovali akýmikoľvek prostriedkami, vrátane jazyka, pohybu, umenia atď. Deti by mali mať prístup k rôznym materiálom, aby mohli vyjadriť svoje myšlienky, nápady, názory a pocity.

IB diploma Programme

Prostredie triedy je tretím učiteľom

Deťom sa darí v prostredí, ktoré je vývojovo vhodné a reaguje na ich neustále sa meniace záujmy. Usporiadanie prostredia podporuje vzťahy, komunikáciu, spoluprácu a skúmanie prostredníctvom hry.

IB diploma Programme

Učitelia sú partneri, vychovávatelia a sprievodcovia

Učitelia sú partneri, vychovávatelia a sprievodcovia Učitelia usmerňujú skúsenosti, objavy a riešenie problémov. Hlavným cieľom učiteľa je počúvať a pozorovať deti, ako aj pýtať sa a počúvať príležitosti na podporu ďalšieho skúmania záujmov dieťaťa.

Deň v

Škôlka

N

8-9 voľná hra

N

9-10 Občerstvenie a vonkajšia hra

N

10-12 Kruhový čas, umenie, hudba

N

12-12:30 Obed

N

12:30 - 14 oddych

N

14:30 - 15 vonkajšia hra

N

15 - 17 Kluby

Deň v

Year 1

N

8-9 voľná hra

N

9-10 Občerstvenie a vonkajšia hra

N

10-12 Year 1 hodiny matematiky, angličtiny, hudobná výchova

N

12-12:30 Obed

N

12:30 - 13 Vonkajšia hra

N

13-14:30 Vyučovacie hodiny (telesná výchova, knižnica, prírodné vedy, umenie)

N

14:30 - 15 vonkajšia hra

N

15 - 17 Kluby

Školské hodiny

7:30 – 17:00

N

Jedlo, občerstvenie

sú zahrnuté v cene školného.

N

Aktivity

  • Extra angličtina (podpora angličtiny)
  • logopéd
  • Knižnica
  • Slovenčina
  • Hudba
  • Telesná výchova
  • Externé športové aktivity – tenis, plávanie, horolezectvo, tanec, korčuľovanie, lyžovanie atď.

Prijímacie konanie

Veríme, že každý je študentom a zameriavame sa na rozvoj všetkých členov komunity: študentov, zamestnancov a rodín. Preto ponúkame vzdelávacie príležitosti pre všetkých. Preto ponúkame možnosti vzdelávania pre všetkých.