kinder garden

Škôlka & Year 1

3 – 6 rokov

Našou víziou je predstaviť našim najmladším študentom rôzne rozvojové zručnosti, ktoré im vydržia po celý život. Cieľom nášho konceptu je už v rannom veku poskytnúť deťom inšpiratívny a zároveň bezpečný priestor, kde sa budú rozvíjať po všetkých stránkach. Malé deti pripravujeme na štúdium v medzinárodných školách od ranného štádia ich vývoja.

kinder garden

IB Programy

6 – 18 rokov

Učenie sa prostredníctvom skúseností. Rozvíjanie kompetencií v učení, myslení, uvažovaní a komunikácii. Cieľom International Baccalaureate je rozvíjať zvedavosť, vedomosti a zodpovednosť u mladých ľudí, ktorí pomáhajú vytvárať lepší a mierumilovnejší svet prostredníctvom medzinárodného prostredia a poznávania rôznych kultúr, porozumenia a rešpektu.

kinder garden

American Academy

11 – 18 rokov

Sloboda výberu predmetov pre úspešnú budúcnosť. Americký školský systém sa inšpiruje najlepšími vzdelávacími konceptmi z celého sveta: sloboda výberu predmetov, individuálny prístup, predmety rozdelené podľa kompetencií, dôraz na praktické učenie, vzdelávanie na báze projektov a tematické týždne.

Vitajte v inovatívnej a modernej škole

English International School of Bratislava & American Academy

sú medzinárodné školy sídliace v Bratislave, v mestskej časti Ružinov, v pokojnom prostredí, kde sa mladí ľudia učia, prosperujú a uspejú. Náš inovatívny vzdelávací program pripravuje študentov všetkých vekových kategórií na dosiahnutie úspechu v modernom svete, ktorý je neznámy, nedefinovaný a neustále sa meniaci. Štúdium prebieha v angličtine a škola disponuje učiteľmi rôznych národností. Slovenskí žiaci majú každý deň hodinu slovenského jazyka. Študenti, ktorí absolvujú American Academy v Bratislave získajú diplom z Foxcroft Academy, Maine, USA, s ktorou máme spoluprácu. Majú tam možnosť ísť študovať na výmenný program.

jaymes Regualos

LIST OD RIADITEĽA

Vitajte v English International School of Bratislava, inovatívnej a modernej škole. Škola sa zameriava na moderné vzdelávanie, ktorého ťažisko spočíva v špecifickom spôsobe prípravy žiakov na život v modernom svete. Prostredníctvom tohto vzdelávania pripravujeme študentov nielen na skúšky, ale rozvíjaním kľúčových zručností sa venujeme predovšetkým príprave na dosahovanie úspechu a spokojnosti v ich budúcnosti.

  1. Učíme ich, ako sa učiť
  2. Učíme ich, ako uvažovať
  3. Učíme ich, ako argumentovať
  4. Učíme ich, ako komunikovať
signature
Jaymes R. Regualos

Riaditeľ vzdelávania

Middle Years Programme

EISB

Sme plne autorizovaná svetová škola IB. EISB je plne autorizovaná svetová škola IB, ktorá je certifikovaná na poskytovanie programu IB Primary Years Programme (PYP), IB Middle Years Programme (MYP) a Diploma Programme (DP).

Primary Years

American Academy

American Academy nadviazala partnerstvo s Foxcroft Academy v Maine, USA.

ŠKOLSKÉ NOVINKY EISB

Vždy sa deje niečo zaujímavé

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Prijímacie konanie

Veríme, že každý je študentom a zameriavame sa na rozvoj všetkých členov komunity: študentov, zamestnancov a rodín. Preto ponúkame vzdelávacie príležitosti pre všetkých. Preto ponúkame možnosti vzdelávania pre všetkých.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Middle Years Programme

Kluby

V poobedňajších hodinách prebieha krúžková činnosť, žiaci si môžu vybrať z bohatej ponuky aktivít. Krúžky otvárame v prípade záujmu. Krúžky zabezpečujú zamestnanci školy, externé organizácie/jednotlivci a rodičia EISB. Ročne sa ponúka viac ako 30 kružkov vrátane: športu, hudby, robotiky, vedy, jazykov, kódovania, umenia, kvetinového dizajnu, kultúry, histórie, matematiky, fitness atď. Kluby môžu byť na požiadanie pre skupiny alebo jednotlivcov.

Primary Years

Culture Weeks

Culture Weeks, takzvaný kultúrny týždeň, je skvelým programom pre celú komunitu EISB, ktorý ponúka našim medzinárodným rodinám celý týždeň na zdieľanie a prezentáciu ich kultúry a zvykov…

IB diploma Programme

Združenie rodičov EISB

Združenie rodičov EISB je pre všetkých členov komunity. Skupina sa zameriava na neustály rozvoj celkových skúseností EISB…

IB diploma Programme

Masterclasses

EISB ponúka aj kluby a semináre pre dospelých. Hodiny sú ponúkané na základe požiadaviek školskej komunity…