Kalendár

English International school of Bratislava & American Academy

Middle Years Programme

6. december – Mikuláš (Sv. Mikuláš) 🎅

19. december – Vianočná šou 🎄

20. december – Školská vianočná slávnosť

21. december – 5. január – Zimná prestávka