Student Admission

Get in touch / Join EISB Home Learning

(Please repeat for multiple applicants if necessary)

We are located

Radničné námestie 4,
Bratislava 821 07
Slovakia

Zápis 2020/21

Zápis prvákov sa v našej škole koná od 1. apríla do 30. apríla elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov.

Elektronickú prihlášku nájdete tu.

Všetky informácie, ktoré uvediete v elektronickej prihláške, budete povinní osobne doložiť a preukázať. Najneskôr do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania, zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia: občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu); rodný list dieťaťa, žiadosť o prijatie do 1. ročníka, najneskôr do 15. júna 2020.

Zdravotný formulár žiaka tu

Usmernenie MŠSR k zápisu prvákov.

Enrollment 2020/21

Enrollment to Year 1 and Year 2 takes place electronically from April 1st to April 30rd 2020.

Application form can be found here.

You will be required to substantiate and prove all the information you have provided in the electronic application form. At the latest two weeks after the end of the extraordinary interruption of education, the child’s statutory representatives are obliged to submit the following: parent´s identity card, child’s birth certificate, application for admission to the first year, no later than 15th June 2020.

Student medical form here.

Usmernenie MŠSR k zápisu prvákov.

PRIMARY

Age by Sept 1Age
3-4Reception
5Year 1
6Year 2
7Year 3
8Year 4
9Year 5
10Year 6

SECONDARY

Age by Sept 1Age
11Year 7
12Year 8
13Year 9
14Year 10
15Year 11
16Year 12
17Year 13
18Year 14

STUDENT ADMISSIONS

EIS Bratislava currently offers year round admission for students from Reception to Year 11.

Students registering for the Diploma Program must be registered by 1 Sept. DP transfers will be accepted on a case-by-case basis. Please contact the office about possibilities.

The type of students that can succeed at EISB are those:

  • able to access the curriculum at their year level
  • not afraid to fail
  • demonstrating a willingness to learn

For students lacking in specific areas of study, learning support is available

PROCESS

  • Application
    Collect necessary documents (birth certificate, ID, Health Insurance, filled in application forms, former school transcripts)
  • Interview / Trial / Assessment
  • Staff Review
  • Registration

TUITION

Year / ClassSchool1st Term2nd Term3rd TermAnnual Fee
Years 1 – 4Primary – Lower years4 1003 6502 65010 400
Years 5 – 6Primary – Upper years4 4004 0003 00011 400
MYP1 – MYP5Middle Years Programme4 7004 6003 30012 600
DP1 – DP2Diploma Programme5 9005 3003 50014 700

DUE DATES – 1st: 15 August, 2nd: 15 December, 3rd: 15 March.